TIETOA MINUSTA/OM MIG


Koulutuksia:

- Lastenhoitaja 1983 (Folkhälsan), - Sairaanhoitaja 1987 (HSSI) - Erikoissairaanhoitaja lasten- nuorten- ja aikuistenpsykiatriassa 1991 (HSSI), - ET-ryhmäpsykoterapeutti, psykodynaaminen suuntaus 2009 (Suomen ryhmäpsykoterapia ry.) ja - Työnohjaaja STOryn periaatteiden mukaisesti 2021 (Careeria) Lisäksi aikaisemmin 2000-luvulla seuraavat 1-vuoden koulutukset: - Expressiivinen taideterapia, - Prosessidraama, - Perheterapia - Varhainen vuorovaikutus. syksy 2022 kävin Lähijohtajien ja esihenkilöiden valmenus-kurssin. Lääkinnällinen/tieteellinen hypnoterapia 2023.

Skolningar:

- Barnskötare 1983 (Folkhälsan), - Sjukskötare 1987 (HSSI), - Specialsjukskötare i barn- ungdoms- och vuxenpsykiatri 1991 (HSSI),  - Gruppsykoterapeut på specialnivå, psykodynamisk inriktning 2009 (Gruppsykoterapi i Finland rf.), - Handledare enligt STOry:s principer 2021 (Careeria) Och tidigare på 2000-talet följande 1-års-skolningar: - Expressiv konstterapi, - Processdrama, - Familjeterapi - Tidig växelverkan. - En coach-kurs:
Närchefer och förpersoner, hösten 2022. Medicinsk och vetenskaplig Hypnoterapi 2023.

Työkokemusta:

HYKS Lastenklilnikka, kirurginen sydän osasto 2 vuotta 80-luvulla,  HUS aikuispsykiatria, lastenpsykiatria ja nuortenpsykiatria yhteensä 31 vuotta, (josta Lastenpsykiatriassa vanhemmuus-vauva suhteen vahvistamista 7 v.) Perheneuvola Porvoossa 2 vuotta. Oma toiminimi vuodesta 2010 osa-aikaisena ja kokoaikaisena v. 2021 alusta lähtien. Toiminimeni kautta ryhmätyönohjauksia  ja yksilötyönohjauksia sote-alalla, yksilöpsykoterapiaa  ja ryhmäpsykoterapiaa  ( nuoret tai aikuiset 16-67-vuotiaat). Hypnoterapiaa tarvittaessa yksilöterapioissa apuvälineenä v. 2023

Arbetserfarenhet:

HUCS Barnklinik 2 år på kirurgisk hjärtavdelning på 80-talet. HUS barn- ungdoms- och vuxenpsykiatri tillsammans 31 år, (varav 7 år erfarenhet av att stödja relationen mellan föräldrarna och babyn) Familjerådgivningen i Borgå 2 år, egen firma halvtid fr.o.m. 2010 och på heltid från början av året 2021. Via firman: grupphandledningar och individuella handledningar främst för hälso-, sjukvårds- och sociala branschen samt psykoterapi  och gruppsykoterapi (för  unga eller vuxna, 16-67-åringar). Handledningar inom sociala och hälso/sjukvårds-området fr.o.m. 2021. Hypnoterapi  vid behov som hjälpmedel i individuella terapier.