KAIKKI PALVELUNI

ET-RYHMÄPSYKOTERAPIA/ PSYKOTERAPI I GRUPP, Kela/Valvira 


Tällä hetkellä on meneillään täydentyvä kaksikielinen psykoterapia ryhmä aikuisille.  (Suomi-Ruotsi). Tavataan n. kerran viikossa sisätiloissa 40 kertaa vuodessa.   Ryhmähoitoon on mahdollista saada Kela- tai HUS palveluseteli-tukea. Jos Kelatukea haluat niin silloin sinun tulisi saada psykiatrin lähete Kelaan.  Ryhmä sopii  parhaiten aikuisille joilla on ahdistusta, masennusta  uupumusta tai sociaalista estyneisyyttä. Ryhmä sopii myös lähes jokaiselle joille suositellaan yksilöpsykoterapiaa, pitää vaan olla halu kuunnella ja puhua vertaisilleen myös. Päihdeongelmaisille tai hyvin epäileväisille ryhmäpsykoterapia ei sovi. Ryhmä täydennetään keväällä 2024.  (Kuva on vastaanottohuoneesta).

uusi nuorten (n.16-23-vuotiaita)ryhmä alkaa kun tarpeeksi potilaita haastateltu (2024)

 En tvåspråkig psykoterapi-grupp på gång (finska-svenska), På våren 2024 lediga platser, vi träffas ca 40 ggr/ år en vardagskväll. Ring eller skriv och fråga mera. Passar bäst för personer med långvariga problem ss depression, utmattning, ångest eller social fobi. Oftast passar gruppsykoterapi för alla som blir rekommenderade individuell psykoterapi.  Passar inte för alkohol- eller drogberoende eller om du är mycket misstänksam mot andra. Du skall också orka lyssna på andra. Du har möjlighet att få antingen FPA-stöd eller HUS servicecedel som stöd för kostnaderna.

En ny grupp för finskspråkiga ungdomar börjar då tillräckligt många blivit intervjuade (2024)

Työnohjaus/Handledning

                                                                                       (STOry)

Joko yksilöille tai ryhmille                                                                                             För Individer eller grupper

joko etänä tai livenä.                                                                                                     antingen på distans eller på plats.

Lisätietoja työohjauksesta etusivulla.                                                                          Mera information om handledning                                                                                                                                              på första sidan                                                                                                                                                                                                                                      IPT-terapiaa/IPT-terapi

Kyseessä lyhytkestoinen  5-16 kertaa yksilöterapia jossa fokusoidaan johonkin tiettyyn ongelmaan.Ei sovi syömishäiriöisille tai päihdeongelmaisille. HUOMIO: tähän terapiaan ei saa Kela-tukea.

En korttids  individuell terapi 5-16 gånger beroende på behovet och motivationen. Man fokuserar på ett visst problem och pratar om det. Passar inte för ätstörningsproblem eller för människor med drogproblem. OBSERVERA: till denna terapi får man inget FPA-stöd

Expressiivinen taideterapia/ Ekspressiv konstterapi


Voi käyttää tätä menetelmää apuna esim jos ei löydä sanoja omille ongelmilleen.


Kan användas som hjälpmedel då man inte finner ord för det som är svårt.

HINNAT/PRISER


TYÖNOHJAUS/ HANDLEDNING:

- Yksilöille:  45 min. 125 euroa För individer
- Ryhmille:  90 min.    250 euroa För grupper (voit myös pyytää hintatarjousta, du kan också begära om en skild offert).


Jos työnohjaus tapahtuu muualla kuin toimistossani lisään hintaan matkakulut

Om handledningen sker annanstans än i mitt kontor, tillägger jag resekostnader till priset


RYHMÄPSYKOTERAPIA AIKUISILLE/ PSYKOTERAPI FÖR VUXNA I GRUPP:

Ryhmään voi tulla itsemaksavana, kela tuella tai HUS:in Palveluseteli-tuella
2 x Haastattelut: 60 euroa/45 min = 120 euro (Haastatteluista ei saa Kela-tukea tai palveluseteli-tukea) 
Kun olet ryhmässä ilman Kela- tai pavelusetelitukea  = 60 euroa/kerta
Kela- tai palvelusetelituen kanssa maksat vain omavastuun 5 euroa/kerta. 

Du kan komma med i gruppen som självbetalande, med FPA-stöd eller med HUS Servicesedalstöd
De 2 intervjuerna kostar 60 euro/45 minuter = 120 euro (ingen FPA- eller Servicesedelstöd för intervjuerna)
När du är i gruppen utan FPA- eller servicesedelstöd, betalar du 60 euro/gruppgång.
Om du får FPA- eller  servicesedelstöd betalar du endast självriskandelen: 5 euro/gång.

  

  

IPT-TERAPIA/ IPT-TERAPI:


 85 euroa/ 45 minuuttia

Ei Kela- tai Palvelusetelitukea/ Inget FPA- eller servicesedelstöd