1.Psykoterapiaa ryhmässä, Kela tai HUS palvelusetelituki.  Itsemaksaville yksilöterapiaa.  Gruppsykoterapi med Kela eller HUS servicesedelstöd. Individuell-terapi för självbetalande.

2.Työnohjaus yksilöille ja ryhmille, STOry,  handledning för individer och grupper


Työnohjausta joko toimistossani, työpaikallasi tai etänä

 Handledningen kan ske på min mottagning, på din arbetsplats eller på distans 

Työnohjaus on tavoitteellinen prosessi joka auttaa yksilöä tai työyhteisöä näkemään uusia mahdollisuuksia omassa työssään. Työnohjaus voi myös lisätä työkykyä, työmotivaatiota ja ammattimaisuutta. Työnohjaus sopii yhtä hyvin niin esihenkilöille kuin työntekijöillekin. Yksilöllinen työnohjaus voidaan tehdä etänä tai lähiohjauksena. Myös ryhmäohjaus voidaan tehdä etänä mutta tietyt toiminnalliset metodit sopivat paremmin lähityöskentelyyn. Ryhmäohjauksen yksi tavoitteista voi olla esimerkiksi luoda toimivaa dialogia eri ihmisten kesken, rakentaa siltoja ihmisten välillle, luoda ymmärrystä oman ja muiden tapaan toimia ja ajatella. Ryhmäohjauksessa käytetään useimmiten keinoina keskustelua ja toiminnallisia metodeja.

Handledningen är en målinriktad process som hjälper individen eller gruppen att se nya möjligheter i det egna arbetet.  Handledning kan höja på arbetsmotivationen, arbetsförmågan och på professionaliteten. Handledning passar lika bra till för personer i chefställning som för arbetstagare.  Jag använder mig vid behov av funktionella metoder för att skapa en optimal dialog mellan deltagarna. Handledning kan hjälpa till med att "bygga broar" mellan människor så att de förstår bättre sina egna och andras sätt att tänka och fungera.

Lue lisää muista paveluistani Palveluni-otsikon alla.

Läs mera om andra serviceformer under rubriken "Palveluni"